Правила для учнів

ПРАВИЛА  ПОВЕДІНКИ

ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ КОНЗ «Краснопільська ЗОШ І – ІІІ ступенів Краснопільської сільської ради

 Гайсинського району Вінницької області»

  Відповідно до ст. 20 Закону України «Про загальну середню освіту»  учень – це особа, яка навчається і виховується в одному із загальноосвітніх навчальних закладів, зарахування до яких, як правило, здійснюється з 6 років.

Статус учнів як учасників освітнього  процесу у загальноосвітніх навчальних закладах, їх права та обов’язки визначаються Законом України «Про освіту», Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими нормативно – правовими актами чинного законодавства України.

Відповідно до ст. 53 Закону України «Про освіту»  учні  як здобувачі освіти мають право на:

-         навчання упродовж життя та академічну мобільність;

-         індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;

-         якісні освітні послуги;

-         справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

-         відзначення успіхів у своїй діяльності;

-         свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

-         безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;

-         повагу людської гідності;

-         захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

-         користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

-         доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

-         інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

Учні як здобувачі освіти зобов’язані:

-         виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

-         поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

-         відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

-         дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов Статуту освітнього закладу.

Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.

Здобувачам освіти забороняється:

              пропускати без поважних причин навчальні заняття;

              палити у приміщеннях і на території навчального закладу;

              використовувати петарди;

              вживати алкогольні напої, наркотичні та токсичні речовини;

              допускати прояви грубості, вульгарності;

              прирікатися зі старшими,  грубо відповідати на зауваження;

              псувати державне, громадське та особисте майно.

 

Загальні правила поведінки

Здобувач освіти приходить до школи за 15-20 хвилин до початку занять, чистий і охайний, займає своє робоче місце з першим дзвінком, готує все необхідне навчальне приладдя до уроку.

Не можна приносити на територію школи з будь-якою метою й використовувати будь-яким способом піротехнічні вироби, зброю, в тому числі ножі, вибухові, вогненебезпечні речовини; спиртні напої, цигарки, наркотики та інші одурманюючі засоби й отрути, токсичні речовини і таблетки, продукти харчування не для особистого вживання.

Забороняється вживання непристойних виразів і жестів.

Не можна без дозволу педагогів (за узгодженням з батьками) йти зі школи та її території в урочний час.

У разі пропуску занять до 3-х днів учень зобов’язаний пред’явити класному керівнику довідку або заяву від батьків (осіб, що їх заміняють) про причину відсутності на заняттях. У разі пропуску більше трьох днів – довідку з медичної установи.

Поза межами закладу освіти учні поводяться скрізь і усюди так, щоб не принизити свою честь і гідність, не заплямувати добре ім’я школи.

Заборонено приводити тварин та перебувати з тваринами у приміщенні та на території школи.

Учням не дозволено замовляти доставку на адресу школи.

Здобувачі освіти бережуть майно школи, акуратно ставляться як до свого, так і до чужого майна, дотримуються чистоти і порядку на території школи.

До учнів, які привласнили чужі речі, будуть застосовані дисциплінарні стягнення. У разі спричинення збитку чужому майну, батьки учнів, які заподіяли збиток, несуть матеріальну відповідальність.

Здобувач освіти, які знайшли втрачені або забуті, на їхню думку, речі, повинні здати черговому, який знаходиться на першому поверсі закладу освіти, черговому вчителю, класному керівнику або шкільній адміністрації.

Фізична конфронтація, залякування і знущання над людиною або твариною є неприпустимими формами поведінки учнів у школі та за її межами.

Не дозволяється жувати гумку, користуватися плеєром, мобільним телефоном іншими девайсами та гаджетами на уроках (за винятком, коли це потрібно в освітніх цілях).

Здобувач освіти зобов’язаний виконувати домашні завдання в терміни, встановлені шкільною програмою.

Учень повинен щодня вести запис домашніх завдань в щоденнику, користуватися електронним щоденником (за потреби).

Приносити на заняття всі необхідні підручники, зошити, письмове приладдя, інструменти, робочий і спортивний одяг.

 Етичні норми поведінки

Стосунки між здобувачами освіти, педагогами, батьками та персоналом школи будуються на взаємоповазі та довірі.

Педагогічний та учнівський колектив, обслуговуючий персонал повинні постійно дбати про авторитет та імідж закладу освіти, зокрема: 

-не повинні бути носіями негативної оцінки чи інформації як про своїх друзів, колег, співробітників, так і про заклад у цілому;

-ввічливість, стриманість, доброзичливість є нормою поведінки школяра; 

-не обговорювати рівень освітнього процесу, вчинки, поведінку своїх друзів у громадських місцях; 

-толерантно, справедливо давати оцінку кожному прожитому дню; 

- спілкуватись на заняттях тільки державною українською мовою (крім уроків іноземної мови),  дотримуючись етичних норм спілкування.

 Поведінка здобувачів освіти на уроках

Учні заходять до класу за дзвоником. Запізнюватися на уроку без поважних причин заборонено.

Коли вчитель заходить у клас, учні встають, вітаючи вчителя. Так само учні вітають будь-якого дорослого, який увійшов до класу під час занять, окрім уроків інформатики, коли учні працюють за комп’ютером, та уроків праці, коли учні працюють з інструментами.

Здобувачі освіти мають уважно працювати у класах під час уроків та не заважати іншим. 

Під час уроку не можна голосно розмовляти, кричати, шуміти, відволікатися самому і відволікати інших товаришів від занять розмовами, іграми й іншими сторонніми справами, що не стосуються уроку.

Для ефективності освітнього процесу та для того, щоб його не переривати, учні мають протягом усього уроку перебувати в класі. Якщо під час занять здобувачу освіти необхідно вийти з класу, то він повинен попросити дозволу у вчителя, піднявши руку.

Учень на уроці зобов’язаний виконувати всі вимоги вчителя, що стосуються освітнього процесу, його системності та результативності.

Під час відповіді на запитання вчителя учень повинен відповідати голосно, виразно, зрозуміло.

Якщо здобувач освіти хоче поставити питання вчителеві або відповісти на питання вчителя, він піднімає руку.

Під час уроку учень має право ставити питання вчителеві, якщо не зрозумів матеріал під час пояснення.

На уроки фізичної культури учні приходять у спортивній формі та спортивному взутті. Без дозволу вчителя в спортивний зал учням входити забороняється. Учні, звільнені від занять фізкультурою, обов’язково присутні в залі.

Дзвінок про закінчення уроку дається для вчителя. Тільки коли вчитель оголосить про закінчення занять, учні мають право покинути клас. 

Учень має право в коректній формі відстоювати свій погляд і аргументувати свої переконання при обговоренні різних спірних і неоднозначних питань.

Учні зобов’язані знати і дотримуватися правил техніки безпеки як під час уроків, так і після їх закінчення.

Поведінка здобувачів освіти до початку,

на перервах і після уроків

Під час перерви здобувач освіти зобов’язаний:

-підтримувати чистоту і порядок на своєму робочому місці;

-вийти з класу, якщо попросить учитель;

-учні на перервах знаходяться на своєму поверсі;

-підкорятися вимогам чергового учня чи учителя;

-при зустрічі з вчителями, батьками, дорослими відвідувачами школи учні вітаються;

-забороняється вживати непристойні вирази і жести, шуміти, заважати відпочивати іншим.

Час перерви – особистий час кожного здобувача освіти. Він може його проводити по своєму розумінню, проте не повинен заважати іншим.

Заборонено принижувати шляхом агресивної поведінки однієї дитини іншою, чи групою дітей.

Під час перерв учні мають поводитись обережно. Бігати на перервах не дозволяється, адже така поведінка може зашкодити учню або його оточенню. 

Під час перерви учні можуть вільно переміщатися по школі (правою частиною коридора або сходів), окрім тих місць, де їм заборонено знаходитися в цілях безпеки (горище, підвал, кухня, майстерня, спортзал).

Під час перерв забороняється бігати по школі, сходах, поблизу вікон, галасувати, грати в м’яча у класі, коридорах та інших місцях, непристосованих для ігор.

Під час перерв забороняється штовхати один одного, гратися в небезпечні ігри, кидатися портфелями, іншими предметами і застосовувати фізичну силу.

Категорично заборонено самовільно розкривати вікна, сидіти на підвіконнях чи виглядати у відкриті вікна.

У школі та на її території категорично забороняється тютюнопаління та вживання наркотичних засобів, алкогольних напоїв. Заборонено також роздавати медикаментозні засоби, розпилювати балончики різної паралітичної дії.

На перервах школярі можуть звернутися до свого класного керівника, чергового адміністратора за допомогою, якщо проти них здійснюються протиправні дії.

 

Поведінка здобувачів освіти в їдальні

Під час обіду в їдальні належить дотримуватися добросусідських взаємин і поводитися пристойно.

Здобувачі освіти повинні шанобливо ставитись до працівників їдальні.

Учні приходять в їдальню після закінчення уроку, дотримуються черги при отриманні їжі.

Розмовляти під час обіду слід неголосно, щоб не турбувати тих, хто їсть поряд.

Рекомендовано вживати їжу і напої, придбані тільки в їдальні.

Учні самі прибирають посуд зі столу після прийому їжі.

Здобувачі освіти дбайливо ставляться до майна шкільної їдальні.

Забороняється заходити в їдальню у верхньому одязі.

Забороняється виносити з їдальні їжу.

                                               Пропуск занять

Протягом відсутності у школі учень може навчатися дистанційно та отримувати завдання через електронний щоденник.

Учень, який був відсутній у школі з причини хвороби до 3 календарних днів може відвідувати школу без надання довідки від лікаря, але за наявності записки від батьків про причину відсутності. 

Учень, який був відсутній у школі з причин хвороби протягом 3 днів і більше має обов'язково надати відповідну довідку від лікаря з  рекомендаціями щодо навантаження на уроці фізичної культури з вказаним терміном.

Якщо учень неспроможний відвідувати школу в будь-який день через хворобу або за будь-яких інших причин з відома батьків, необхідно надати відповідну заяву від батьків перед початком навчального дня.

Зверніть, будь ласка, увагу на те, що освітній процес не може бути цілковито індивідуальним. Для повноцінного навчального процесу ХХІ століття необхідно працювати в групі, вирішувати проблеми разом та співпрацювати. 

У разі пропусків 10 навчальних днів без поважної причини протягом навчального року розглядатиметься доцільність продовження навчання у школі.

 

Пунктуальність

Пунктуальність — це важлива риса, яку ми виховуємо в наших учнях. Ми заохочуємо учнів не запізнюватися та розраховуємо на підтримку батьків. Відповідно до правил школи, учні зобов’язані приходити на навчання та на уроки протягом дня вчасно.

Кожен учень має приходити до школи не пізніше 8:30 повністю готовим до початку уроків. Під час перерв учні повинні впорядковувати свої справи, щоб приходити на уроки вчасно.

                 Рекомендації щодо зовнішнього вигляду здобувачів освіти

Діловий одяг — це невід’ємний елемент корпоративної культури учнів нашої школи, важливий аспект виховання, який привчає до відповідальності та дотримання встановлених правил і стандартів, допомагає учням налаштуватися на навчання та зосередитись на заняттях, підтримує позитивну соціальну взаємодію серед учнів.

До школи здобувачі освіти повинні приходити в одязі, що відповідає діловому стилю.

Загальні принципи створення зовнішнього вигляду здобувачів освіти.  

-Акуратність і охайність:

-одяг повинен бути обов'язково чистим, свіжим, випрасуваним; 

-взуття повинно бути чистим; 

-зовнішній вигляд повинен відповідати загальноприйнятим в суспільстві   -нормам ділового стилю і виключати зухвалі деталі;

-школяр повинен мати охайну зачіску-стрижку;

-школярка повинна мати охайну зачіску-стрижку, або підібране в зачіску -довге волосся – дівчатам заборонено ходити з неохайним розпущеним волоссям, це зумовлено санітарно-гігієнічними  вимогами;

-волосся, обличчя і руки повинні бути чистими і доглянутими, використані -дезодоруючі засоби повинні мати легкий і нейтральний запах;

-школяркам не рекомендується використовувати косметику і носити громіздкі прикраси на заняття.

Стриманість:

одне з головних правил ділової людини при виборі одягу, взуття, при використанні парфумерних та косметичних засобів – стриманість і помірність;

основний стандарт одягу для всіх – діловий стиль.

Спортивні костюми надягають тільки для уроків фізичної культури, та на час проведення спортивних свят, змагань, на інших уроках є недоречними.

                       Обов’язки чергового в класі та по школі

(затверджені в Інструкції для чергового класу)

Чергові призначаються відповідно до графіка чергування в класі.

Черговий по класу учень під час перерви має перевірити навчальний кабінет, підготувати дошку, забезпечити порядок у кабінеті.

Черговий учень має право зробити зауваження іншим учням щодо правил поведінки та санітарних правил у навчальному кабінеті.

Черговий клас по школі здійснює чергування згідно з Обов’язками чергового класу.

Чергові учні допомагають черговому адміністратору і черговому вчителю у здійсненні контролю за чистотою, порядком по школі, за виконанням всіма учнями цих Правил.

           Правила поведінки здобувачів освіти під час екскурсії

Під час слідування до місця перебування та назад дотримуватися правил дорожнього руху, не виходити на проїжджу частину.

Без дозволу керівника групи не залишати місця перебування.

У разі поганого самопочуття негайно повідомити керівника групи.

Дотримуватися правил протипожежної безпеки під час розведення вогнища.

Не торкатися незнайомих предметів, які можуть бути вибухонебезпечними.

Паління, вживання алкогольних напоїв, наркотичних засобів та купання в річці суворо заборонені.

Дотримуватися правил пристойної поведінки, бути толерантним, не ображати інших учасників екскурсії словесно чи фізично та виконувати розпорядження керівника групи.

 Матеріальна відповідальність здобувачів освіти

Учні несуть відповідальність за зберігання власних мобільних телефонів та інших персональних гаджетів, девайсів. Їх потрібно вимкнути, сховати  та не користуватися ними протягом шкільного дня з 9:00 до 15:30.

Учні відповідають за збереження свого майна. Якщо учень загубив щось зі своїх речей, навіть цінних, школа не несе відповідальності, але часто речі знаходяться, і в такому випадку їх можна забрати в скринях в холі, а цінні речі — у співробітників школи.

Батьки матеріально відповідальні за пошкодження шкільного майна дитиною.

                                              Порушення

Учні та батьки погоджуються виконувати правила школи та підтверджують розуміння їх важливості. І діти, і дорослі є відповідальними за їх (не)виконання.

Прикінцеві положення

Здобувачі освіти не мають права під час знаходження на території школи і при проведенні шкільних заходів здійснювати дії, небезпечні для життя і здоров’я самого себе та оточуючих.

За порушення цих Правил та Статуту школи здобувачі освіти притягуються до відповідальності, до них можуть бути вжиті такі стягнення:

-усне зауваження, бесіда;

-повідомлення батьків учня (лист, телефонний дзвінок);

-виклик учня самого або з батьками на засідання Комісії з  профілактики правопорушень.

 

Ці Правила розповсюджуються на всіх здобувачів освіти КОНЗ «Краснопільська ЗОШ І – ІІІ ступенів Краснопільської сільської ради Гайсинського району Вінницької області»  і є обов’язковими для виконання на всій території закладу освіти, а також під час усіх заходів, що проводяться закладом загальної середньої освіти

 

 

    Всі новини

    Контакти

    Адреса:23733, вул. Центральна, 11, с.Краснопілка Гайсинського району Вінницької області

    Тел.:(04334) 51-2-71

    Email:krasnopilka.school.vn@gmail.com